Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Den barmhärtige Faderns man

I Lukasevangeliet säger Maria till den då tolvårige Jesus: ”Din far och jag” (Luk 2:28).

Josef handlar som en far, och han är en barmhärtig far till Jesus. Att betrakta Josef som ”den barmhärtige Faderns man” kan göras från två olika perspektiv, som båda är korrekta: man kan betrakta Josef som en man som är barmhärtig, vilket är riktigt; man kan också förstå Josef som en man som hör till den barmhärtige Fadern, till Gud.

Josef kan betraktas ur båda perspektiv, och de är intimt sammanflätade med varandra….

 

Josef är ”den barmhärtige Faderns man”. Han är Guds man, han hör till Gud, Ingen man som har levt på vår jord har varit så nära Kristus som Josef, Kristus som uppenbarar den barmhärtige Faderns, Guds egenskaper för oss människor.

 

Ordet ”barmhärtighet” kan härledas till ”att ha ett hjärta i barmen”.

På svenska finns uttrycket ”att ha hjärtat på rätta stället”. Det vittnar om ett fungerande känsloliv präglat av empati, medkänsla och ansvarstagande för andra. Josef hade ”hjärtat på rätta stället”.

 

Ur kapitlet ”Den barmhärtige Faderns man” s. 147-148 från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas fader. Varje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.