Hoppa till innehåll

Uttalande från Nordiska Biskopskonferensen angående rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) har publicerat en rapport om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU som nu behandlas i Europaparlamentet.

Den Nordiska Biskopskonferensen (NBK) ser många positiva inslag i rapporten men skriver i ett pressmeddelande att de samtidigt vänder sig mot att man vill klassificera abort som hälsovård och som en mänsklig rättighet. Hälsovård är ämnad för att säkerställa människors hälsa och skydda deras liv. Ofödda barns liv kan inte exkluderas från detta.

De nordiska biskoparna skriver att de försvarar det mänskliga livet från konception fram till naturlig död. De arbetar för individers, politikers och institutioners rätt att ifrågasätta abort utan att marginaliseras eller diskrimineras. De vill säkerställa att komplexiteten kring frågan om abort får vara kvar som ett ämne för en upplyst offentlig debatt.

Hela pressmeddelandet, på engelska, finns här.

Även COMECE (biskopskonferensen för katolska biskopar i EU) har tidigare uppmanat EU-parlamentarikerna att vara medvetna om ämnets vikt och komplexitet och att rösta ansvarsfullt.