Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Marias man II

I den heliga familjen utvecklades relationerna mellan de tre medlemmarna på ett harmoniskt sätt. Begreppet ”hustru” är ett relationsbegrepp. Ingen kan vara hustru i fullständig isolering, oberoende av andra. Jungfru Maria var enligt Guds plan beroende av Josef, hon behövde honom och han behövde henne. Det handlar om ett friskt beroende, fjärran från utnyttjande och egocentricitet.

I centrum av Josef och Marias äktenskap finns Jesus. Jesus befriar från egoism, självcentrering. Jungfru Maria var tack vare en särskild nåd fri från alla former av egoism, även tendenser var hon befriad från. När det gäller Josef finns det visserligen inte samma kyrkliga dogm som rörande jungfru Maria när det handlar om total syndfrihet, men man kan utgå från att Josef, som hade Jesus, Frälsaren, i mitten av sin familj, också av Gud erbjöds befrielse från felriktad självcentrering och synd.

Begreppet ”man” är inte automatiskt kopplat till en relation. Josef beskrivs som ”Marias man” och relationen till jungfru Maria var för Josef, den kyske, en relation som byggde upp hans manlighet. Som man och kvinna kompletterade Josef och Maria varandra i äktenskapet och gav Jesusbarnet en harmonisk uppfostran.

 

S. 173 i kapitlet Marias man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/