Hoppa till innehåll

Den helige Josef år -  Livets man i dödens närhet

Josef var med vid Jesu födelse, men inte vid hans död. Vid korset och vid hans plågsamma död fanns dock hans mor, Maria, vid hans sida. Josef var Jesu beskyddare under en del av hans jordiska liv.

Vad hände med Josef? Ingenstans i Bibeln berättas det om när och hur Josef lämnade jordelivet. Det finns inte heller några kyrkliga dogmer som berör Josefs död på samma sätt som för jungfru Maria: år 1950 proklamerades dogmen om hur hon med kropp och själ upptagits till himlen (assumptio). En annan Mariadogm fastställer den särskilda nåd som hon utrustades med redan vid sin egen tillblivelse, dogmen om Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, hennes obefläckade avlelse, som proklamerades år 1854, och firas den 8 december. Det var just på denna dag, som påven Pius IX år 1870 förklarade den helige Josef som skyddspatron för hela den universella kyrkan och det var också den 8 december år 2020 som påven Franciskus utropade ett år tillägnat den helige Josef.

Josef levde nära jungfru Maria och han berördes och påverkades av hennes renhet. Maria var utvald på ett särskilt sätt, något som också Josef var. Man har alltid antagit att Josef avled innan Jesus blev tillfångatagen, korsfäst och dödad. Traditionellt har man menat att Josef fick privilegiet att lämna jordelivet i Jesu närhet. Som barn beskyddades Jesus av Josef från faror och hot om att dödas. Som vuxen räddade Jesus Josef från den eviga döden.

S. 311 i kapitlet
 Livets man i dödens närhet från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/