Hoppa till innehåll

Prästkandidaten Jan Byström har insatts som lektor och akolyt

På Kyndelsmässodagen, söndagen den 7 februari, antogs Jan Byström som prästkandidat för Stockholms katolska stift. Detta skedde i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala av p. Andreas Bergman SJ på kardinal Anders Arborelius uppdrag.

På S:t Sigfrids minnesdag, måndagen den 15 februari, insatte kardinalen Jan Byström som lektor och akolyt. Detta skedde i S:t Eriks katolska domkyrka.

En lektor har kyrkans uppdrag att läsa de bibelläsningar i mässan som föregår evangeliet.

En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) har uppdraget att tjäna vid altaret och att assistera prästen och diakonen. Särskilt har han, om ingen diakon är närvarande, att bereda altaret och de heliga kärlen och att om så är nödvändigt såsom extraordinarie kommunionutdelare dela ut eukaristin till de troende. Om ingen diakon är närvarande rengör akolyten altarkärlen efter kommunionen.