Hoppa till innehåll

Den helige Josef år: Bönens man

Samma aura av tystnad som omger allt annat i Josefs liv ligger också över snickarens arbete i hemmet i Nasaret. Det är emellertid en tystnad som på ett särskilt sätt avslöjar det inre porträttet av mannen. Evangelierna talar bara om vad Josef ”gjorde”. Det hindrar inte att vi kan upptäcka en aura av djupt kontemplativt liv i hans ”göranden” i tystnad. Josef stod i daglig kontakt med mysteriet som ”gömts undan från förflutna tider” och som ”bodde” under hans tak. Detta förklarar till exempel varför karmeliternas stora reformator Teresa av Jesus verkade för en förnyelse av vördnaden av den helige Josef i västkyrkan. (Johannes Paulus II, Redemptoris custos, nr 25, s. 103)

Kardinal Anders Arborelius OCD, vår biskop som själv är karmelit, skriver i sin introduktion till den heliga Teresa av Avilas självbiografi, Boken om mitt liv. (Teresa av Avila/Teresa av Jesus, Boken om mitt liv, övers. D. Andrae, Tågarp: Karmeliterna (2007), 2 uppl., s. 27)

En äkta mystiker skiljer inte mellan sakralt och profant. Så var det också med Teresa. Ju närmare hon kom Gud, desto närmare kom hon också människorna i deras vardagliga realitet. För henne var Gud närvarande i alla bestyr som hör till den dagliga rutinen. Så säger hon till sina medsystrar: ”När ni arbetar i köket, skall ni veta att man kan finna Gud mitt ibland grytor och kastruller”. (Teresa av Avila, Boken om mitt liv, 5:8, s. 51)

 

S. 210 i kapitlet Bönens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.