Hoppa till innehåll

Novena till den helige Josef

Påve Franciskus har utlyst Josefsåret: ett år då vi på ett särskilt sätt ska hedra Josef från Nasaret, Jungfru Marias trolovade och Jesu fosterfar. Josefsåret inleddes den 8 december 2020 och pågår till den 8 december 2021.

Helige Josef är alla fäders och arbetares skyddshelgon. Han är skyddspatron för ofödda barn, de döende, resande och migranter. Han kallas ofta för ”den mäktige beskyddaren”. Hans storhet finns för många i den ödmjukhet med vilken han accepterade och fullgjorde sin roll som vårdnadshavare, make och far i den heliga familjen. Det har gjort att människor genom århundraden valt att be just honom om förbön och beskydd.

 Den 19 mars är den helige Josefs fest. Be gärna dagarna fram till dess en novena till helige Josef. Man kan be med följande ord:

Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.

Helige Josef, hjälp mig genom din mäktiga förbön så att din gudomlige Son må skänka mig all andlig välsignelse, och så att jag, tack vare min åkallan här på jorden av din himmelska styrka, må kunna frambära min tacksägelse och min vördnad till den mest kärleksfulle av Fäder genom Jesus Kristus, vår Herre.

Helige Josef, jag tröttnar aldrig på att betrakta dig och Jesus sovande i dina armar. Jag vågar inte närma mig när Han vilar nära ditt hjärta.

Krama Honom i mitt namn och kyss Hans fina Huvud från mig, och be Honom att återgälda denna kyss när jag drar mitt sista andetag.

Helige Josef, skyddspatron för de döendes själar, bed för oss.

Amen.