Hoppa till innehåll

Den helige Josef år: Bönens man III

Att Josef offrat sig själv och hela sin existens för det som krävdes när Messias kom till hans hus kan bara förstås mot bakgrund av hans djupa inre liv. Det var ur detta inre liv som ”uppmuntran och helt enastående befallningar nådde honom och också gav honom den logik och styrka att fatta viktiga beslut med kraft som finns hos enkla och ogrundade själar – som till exempel beslutet att omedelbart ställa sin frihet, sin mänskliga kallelse och sin äktenskapliga lycka till de gudomliga planernas förfogande och att acceptera villkoren, ansvaret och bördan av en familj men också att för en ojämförlig, jungfrulig kärleks skull avstå från den naturliga äktenskapliga kärlek som är grund och näring för en familj.

(Johannes Paulus II, Redemptoris custos, nr 26, s. 103-104)

S. 216 i kapitlet Bönens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.