Hoppa till innehåll

Bestämmelser angående katekes och konfirmation

Regeringen har den 21 januari beslutat att barn födda 2005 och senare snarast möjligt ska återuppta sina fritidsverksamheter. För vårt stift innebär detta följande:

 • Där det finns möjlighet med hänsyn till rådande bestämmelser angående
  antal deltagare och lokalernas storlek kan man samla barn och unga till
  katekes eller liknande sammankomster. Man måste dock beakta
  kateketernas situation, speciellt när det gäller äldre och sjuka.
 • När det gäller konfirmation finns en möjlighet att be om dispens för
  kyrkoherdar och rektorer, så att de kan förmedla sakramentet till mindre
  grupper.
 • Beträffande övriga församlingsaktiviteter kan man också samlas i mindre
  grupper, om man följer rådande bestämmelser angående begränsat antal
  deltagare och avstånd mellan dem som deltar


Stockholm 23 januari 2021

+Anders Arborelius ocd