Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Inspirationens man

Jesus var helt fri från synd, så även jungfru Maria. Den katolska kyrkan lär att jungfru Maria är syndfri. I dogmen om jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet lär kyrkan: ”Den saliga jungfru Maria blev från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom en enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, den allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi – hela människosläktets frälsares – förtjänster, bevarad fri från varje fläck från arvsynden.”

Josef beskrivs i Bibeln som ”rättfärdig” (Matt 1:19); liksom Jungfru Maria är han utvald av Gud att ha en oersättlig roll i frälsningshistorien.

För Josef finns det en balans mellan ”övernaturligt” och sådant som är givet av naturen, men på samma gång alltid ett avståndstagande från sådant som är onaturligt. Han var en andlig man, som hade del av de ”andens frukter” som nämns i Galaterbrevet; hans bejakande av anden gjorde att han sade nej till det som ”köttet” ger, nämligen otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, och så vidare. Josef levde nära Guds son, Jesus; han tog avstånd från avguderi, var insatt i den treenige Gudens liv och tog också själv emot liv från den helige Ande – ”livgivaren”, enligt kyrkans bekännelse.  Josef beskrivs ibland som ”den kyske” – han var inte biologisk far till Jesus och hans hustru Maria förblev jungfru. I biologisk mening är alltså inte den helige Josef ”livgivare”, men i ett andligt hänseende är han det i hög grad. Den heliga familjen är en högst ”levande” familj, förenade med naturliga relationer, men där det inte förekommer otukt, orenhet och liderlighet utan kärlek, glädje och frid.

S. 232 i kapitlet Inspirationens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/