Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år: Handlingens man

Josef beskrivs ibland som ”tystnadens man”. Han verkar inte göra så mycket väsen av sig och strävar inte efter att få uppmärksamhet. Ändå är han näst efter jungfru Maria det helgon som i kyrkliga sammanhang är mest uppmärksammat, såtillvida att han är det enda helgon, förutom jungfru Maria, som dagligen nämns, i nästan alla katolska mässor.

Josef har alltså inte strävat efter uppmärksamhet, ändå har han alltså blivit uppmärksammad. Varför? Förklaringen är mycket enkel. Josef: tystnadens och handlingens man gjorde vad Gud hade sagt åt honom.

I evangelierna berättas om hur Josef vid fyra tillfällen får besök av en himmelsk budbärare, en ängel, och att han då får uppmaningar att handla. Vid alla dessa tillfällen gör Josef som han blivit tillsagd, i tysthet, utan att protestera. Att Josef blivit uppmärksammad kan bero på att han var lyhörd för Guds röst, lydig, och följsam mot den, och på sätt bidragit till att Guds plan förverkligats genom honom…. Tack vare det faktum att han tänkte på andra så har andras uppmärksamhet riktats mot Josef.
S. 181 i kapitlet
 Handlingens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.