Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Marias man

När Maria blev havande genom helig Ande bodde Josef och Maria inte tillsammans. Vår tids oreglerade samboskap var otänkbart och en omöjlighet i dåtidens kultur och miljö. Efter en tids trolovning förväntades det att ett bröllop skulle äga rum. På själva bröllopsdagen gick brudgummen med sina vänner till brudens hem. I en enkel ceremoni togs slöjan från brudens ansikte och lades på brudgummens axel. Därefter följde själva bröllopsfesten, som hölls i hans eller hans föräldrars hus. Bibeln berättar inte om något bröllop eller någon bröllopsfest för Josef och Maria. Däremot läser vi: ”(Herrens ängel) uppenbarade sig för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande”. (Matt 1:20)

Man får anta att det hölls en vigsel för Josef och Maria där de lagligt blev man och hustru. Det handlade juridiskt sett om ett ingånget äktenskap, däremot aldrig om ett fysiskt fullbordat äktenskap. Jungfru Maria förblev jungfru.

Josef var emellertid man och den Gud som skapat människan som man och kvinna gav Josef möjlighet att utvecklas i sin ”manlighet”, i det rena äktenskapet. Josef är inte bara Jesu fosterfar, han är också jungfru Marias make.

 

S. 174 i kapitlet Marias man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/