Hoppa till innehåll

Två nya Caritas Ungdomsgrupper bildade i Sverige

Nu har ytterligare två Caritas Ungdomsgrupper har bildats i Sverige. Ungdomar knutna till Kristus Konungens församling i Göteborg har bildat Caritas Ungdom/Kristus Konungen. Samtidigt har ungdomsrepresentanter från Vår Frälsares församling i Malmö åtagit sig uppgiften att utveckla Caritas Ungdom/Malmö.

Ungdomarna startade sitt arbete med en kombinerad kurs och reträtt på stiftsgården Marielund, där de välsignades och sändes ut i tjänst för sin nästa av kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift.

Med på reträtten var också Maria Willems Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa, George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige och stiftsungdomskonsulent Elin Jönsson från stiftets Ungdomspastorala team.

Caritas Ungdom/Kristus Konungen har redan flera aktiviteter på gång. Gruppen kommer att samla pengar till Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges adventsinsamling till förmån för fattiga och nödställda i Burundi. Dessutom planerar man att delta i trygghetsvandringar på kvällstid, aktiviteter på ett flyktingboende och att anordna öppet hus för äldre i församlingen.

Mer information om Caritas Ungdom finns på Caritas Sveriges hemsida.

Vill du starta en Caritas Ungdomsgrupp i din församling? Välkommen att kontakta George Joseph på telefon: 070-963 45 01 eller e-post: gjoseph@caritas.se