Hoppa till innehåll

Den helige Josef år: Bönens man IV

På Josefs tid var herdar en vanlig företeelse i landet, och det är möjligt att se herdar även i vår tid. Den vuxne Jesus kommer att likna sig själv vid en herde. ”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern” (Joh 10:14).  När Jesus här talar om ”Fadern” är det sin himmelske fader, Gud, som han avser. Ändå kan det hos Jesus, när han talar om ”Fadern”, också finnas med goda minnen av Josef, hans jordiske fadersgestalt.

Det finns likheter mellan hur en far tar hand om ett barn och hur en herde beskyddar och vårdar sig om får. I Jesu samtid var jämförelsen inte lika udda som den kanske framstår idag. Josef har i många avseende varit som en ”herde” för den uppväxande Jesus. Den vuxne Jesus är mogen och har själv förmåga att ta sig an andra och vara som en herde för dem. Som människa har Jesus påverkats av Josef.

I den apostoliska uppmaningen Redemptoris custos, skriver påve Johannes Paulus om hur Josef och Jesus ömsesidigt haft inflytande på varandra, hur Jesu ”sonliga” kärlek har inflytande på Josefs ”faderliga” kärlek och vice versa. (Johannes Paulus II Redemptoris custos nr 27)

Det finns ett dubbelt mottagande från Jesu sida: av kärleken från Josef och av kärleken från Gud. Den vuxne Jesus säger: ”Fadern älskar mig” (Joh 10:17) och menar då sin himmelske far.

 

S. 207 i kapitlet Bönens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.