Hoppa till innehåll

Sveriges kristna råd reagerar starkt på de nya planerade smittskyddsåtgärderna

Efter dagens pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten om nya restriktioner och krav på vaccinationsbevis för över 100 besökare inomhus reagerar Sveriges kyrkor och samfund starkt på de planerade inskränkningarna.

Kyrkorna har förståelse för behovet av smittskyddsåtgärder men dessa får inte sätta ur spel grundlagsskyddade rättigheter annat än under extremt extraordinära omständigheter. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är grundlagsskyddad. Trossamfundens verksamhet skiljer sig därför från allmänna sammankomster av evenemangskaraktär såsom konsert, teater och idrott. En individuell kontroll av gudstjänstbesökare står i strid med kyrkornas grundläggande förhållningssätt till gudstjänst.

Kyrkorna vänder sig emot att skillnaden mellan uttrycken för den grundlagsskyddade religionsfriheten och kultur- och idrottsevenemang inte uppmärksammas av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Därför skrev Sveriges kristna råd redan den 23 september i ett remissvar till Socialdepartementet på promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”: ”Vi menar att platser för religiös tillbedjan bör undantas kravet på vaccinationsbevis och detta på grund av religionsfrihetens särskilda status”.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, även ordförande i Sveriges kristna råd, säger:
– Trossamfunden är inte längre beredda att ta konsekvenserna av de inkonsekventa regler som har gällt under pandemin. Trossamfunden har under hela pandemin agerat ansvarsfullt och genomfört verksamhet på smittsäkert sätt. Vi hade önskat ett större förtroende och mer flexibilitet från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Läs hela pressmeddelandet från SKR här.