Hoppa till innehåll

Den helige Josef år -  Lyhördhetens och lydnadens man

Människor får ibland chockartade besked, besked som förändrar deras liv i grunden, precis som beskedet Josef fick om Maris graviditet. I hennes fall handlade det om att hon bar på ett spirande liv, att hon skulle föda en son. Omständigheterna kring att hon skulle föda var för Josef först så oklara, att det måste ha inneburit för honom en helt genomgripande förändring av hur han betraktade både Maria och sin egen framtid. Det är förståeligt om Josef först upplevde det som drömmen om en framtid tillsammans med Maria, något han verkligen såg fram mot, gick i kras. När något går i kras kan det leda till kris, som i sin tur kan leda till Kristus. Så blev det för Josef. Hans livskris förde honom till Kristus. Det innebar en större och rikare framtid och helhet än han själv hade kunnat föreställa sig. Josef litade på Gud, och det gav honom en framtid som var mycket annorlunda men bättre än den han tänkt sig.

 

”Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: ”Gud med oss”). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.) (Matt 1:20-25)…

 

Vi får veta att Josef, när han vaknat, gjorde som Herrens ängel hade befallt. Han var lyhörd och lydig. Han hade förtröstan och blev därigenom själv en pålitlig man som andra kom att lita på. Josef var öppen för verkligheten. Han bejakade verkligheten när han fick veta att Maria var gravid. Han bejakade också den verklighet som ängeln förmedlade till honom. Kort tidigare hade hans trolovade Maria gjort detsamma (Lukas 1:26-28)


S. 250 i kapitlet Lyhördhetens och lydnadens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.