Hoppa till innehåll

Barn och ungdomar inbjuds att delta i årets adventsinsamling

Varje år anordnar Stockholms katolska stift/Caritas Sverige en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. I år anordnas adventsinsamlingen till förmån för Caritas Burundis arbete i det av svåra konflikter och fattigdom drabbade landet och Caritas Sverige bjuder nu in barn och ungdomar i stiftet att bidra till årets adventsinsamling. 

Startskottet för adventsinsamlingen är första advent. Redan lördagen den 27 november blir en gemensam insamlingsdag där ungdomsgrupper, barngrupper, elever i katolska skolor, kateketer, lärare och föräldrar inbjuds att delta.

Caritas Sverige tillhandahåller stearinljus som kan säljas till förmån för insamlingen. Just nu är ett utskick på väg till alla församlingar, missioner och ansvariga för katekesundervisningen med en broschyr om medverkan, exempel på ljus och information om hur man beställer dem.

Man kan naturligtvis samla in pengar på andra sätt, till exempel i samband med aktiviteter i den lokala församlingen, kyrkkaffe och basarer. Tanken är att barnen och ungdomarna genom denna enkla insats ska ges tillfälle att hjälpa sina systrar och bröder i nöd och lära sig att leva sin tro genom konkreta barmhärtighetshandlingar.

Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget för Adventsinsamlingen 2021 sker i samarbete mellan Caritas Sverige, Riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK), Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift (UPT).

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i insamlingen.

Välkommen att läsa mer på Caritas Sveriges hemsida.