Hoppa till innehåll

Fasteinsamlingen 2021

Foto: Polska Akcja Humanitarna PAH

Foto: Polska Akcja Humanitarna PAH

Nu startar Caritas Sverige årets Fasteinsamling. De insamlade medlen ska gå till Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och svältdrabbade Jemen.

I Jemen pågår den just nu värsta humanitära katastrofen i världen. Enligt FN dör ett barn var tionde minut och en tredjedel av landets befolkning lider av akut svält. Den humanitära katastrofen orsakas av ett sedan fem år pågående inbördeskrig. Merparten av befolkningen saknar tillgång till läkare och barnmorska, det råder akut brist på mediciner och medicinsk utrustning. Bristen på rent vatten förvärrar de sedan tre år återkommande kolerautbrotten och den pågående Covid-19 pandemin.

Flera internationella hjälporganisationer finns på plats, men att komma fram till de mest behövande är svårt. Caritas Polen är det enda Caritasnätverket som tillåtits komma in och verka i landet.

Caritas Polen fokuserar merparten av sina insatser på den lokala sjuk- och hälsovården. De insamlade medlen går till inköp av mediciner, medicinsk utrustning och löner till kvalificerad sjukvårdspersonal.

Genom att anordna fasteinsamlingen 2021 till förmån för Jemen vill Caritas Sverige svara på Caritas Polens rop på hjälp till Jemens befolkning.

Insamlingen pågår till och med söndagen den 11 april 2021.

Tack för att du hjälper med din gåva!

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Fasta 2021