Hoppa till innehåll

Nytt från Veritas förlag: ”Konsten att leva i kärlek” av Chiara Lubich

2020 var det 100 år sedan den ekumeniska Focolarerörelsens grundare Chiara Lubich föddes.

Chiara Lubich var en föregångare på många områden. Hon uppmärksammade lekmännens och kvinnors roll i både kyrkan och samhället. Hon lyfte fram ekumeniken, dialogen med andra religioner och dialogen med samtidens kultur. Det budskap som hennes rörelse vill bära ut i världen är vikten av enhet, brobyggande och syskonskap mellan olika folk och grupper

Idag har Focolarerörelsen medlemmar i 180 länder i världen.

I Sverige uppmärksammar man 100 årsjubiléet genom en nyöversatt bok av Chiara Lubich:  ”Konsten att leva i kärlek” som är utgiven av - och kan beställas genom - Veritas förlag.

I boken reflekterar hon kring en av de viktigaste grunderna i det kristna livet: kärleken till nästan.

Förordet är skrivet i ekumenisk anda av kardinal Anders Arborelius och Karin Johannesson (biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift).