Hoppa till innehåll

Den helige Josef år – Fädernas fader

Josef verkade i en särskild kontext, i en särskild miljö, i en särskild tid. Ändå är hans exempel universellt giltigt och överskrider gränser i både tid och rum. Naturligtvis står det fritt för vem som helst – barn och vuxna, kvinnor och män – att ta Josef till exempel och be om hans förbön. Titeln »Fädernas fader« pekar på vikten av att inte minst män tar ansvar som »fäder«, antingen de är fäder biologiskt sett eller inte. Samma omsorg som Josef hade om den unge Jesus bör, genom ett gott faderskap, visas den generation som växer upp idag. […] Uttrycket »Fädernas fader« kan alltså förstås som att Josef intar platsen som förebild, föredöme och förebedjare för alla fäder. »Fädernas fader« kan också uppfattas som att Josef står som samlande gestalt för alla fäder.

 

Ur kapitlet Fädernas Fader från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas fader. Varje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.