Hoppa till innehåll

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Från den 29 september gäller inte heller de rekommendationer kring mässfirande i stiftet som publicerades den 12 mars 2020. Det innebär att det inte längre finns några särskilda anvisningar från stiftet angående:

  • Fridshälsning
  • Frambärandet av bröd, vin och vatten under offertoriet
  • Kalkkommunion
  • Munkommunion
  • Vigvattenskålar

Då deltagartaket på 300 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avskaffas finns det inte längre några särskilda begränsningar för hur många personer som får befinna sig i våra kyrkolokaler eller hur många som får sitta i samma sällskap.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper - samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Stockholm den 22 september 2021

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift