Hoppa till innehåll

Den internationella dagen för mänskligt syskonskap

I dag, den 4 februari, uppmärksammar katolska kyrkan den Internationella dagen för mänskligt syskonskap. Dagen, som instiftades av FN i december 2020, infaller mitt i World Interfaith Harmony Week, ett världsomspännande interreligiöst initiativ som ska främja fred och vänskap mellan människor av olika trosuppfattnigar.

I samband med detta vill katolska kyrkan påminna om det viktiga budskapet i påve Franciskus encyklika Fratelli Tutti - om syskonskap och social vänskap.

I den skriver vår påve bland annat att Covid-19-pandemin kan hjälpa oss att återfå ”känslan av att vi är ett globalt samhälle, alla i samma båt”. Och att det kan ge oss hopp om att ”en universell strävan efter broderskap” kan vinna över de splittrande nationalistiska och främlingsfientliga krafter som vunnit mark på många håll i världen under de senaste åren.

Den påvliga encyklikan Fratelli Tutti i utkommer inom kort i svensk översättning på Veritas förlag.