Hoppa till innehåll

Nya regler för firande av 1962 års mässa (1)

Påven lät den 16 juli publicera ett dokument med nya riktlinjer för användning av den mässordning som utgavs 1962, dvs. före Andra Vatikankonciliet och dess beslut om en allmän liturgireform. År 2007 gav den förre påven större möjligheter än dittills att använda den gamla ordningen. Påven Franciskus har nu beslutat inskränka de möjligheterna och skriver att endast den gudstjänstordning som tillkom efter konciliet ska ses som uttryck för vad romersk-katolsk gudstjänst är. Ansvariga för konkreta åtgärder och beslut är de lokala biskoparna.

Påven redogör för motiven bakom beslutet i ett brev till biskoparna i hela världen. Dels pekar han på hur starkt Andra Vatikankonciliet uttryckte behovet av en liturgi som präglas av hela församlingens aktiva deltagande. Dels skriver han att den gamla mässordningen tyvärr kommit att fungera splittrande; grupper som önskat den har inte sällan också tagit avstånd från påven, kyrkans ledning och Andra Vatikankonciliet. Han betonar att kyrkan idag behöver en gemensam gudstjänstordning, precis som den gamla ordningen under århundraden betydde mycket för den katolska kyrkans sammanhållning.

Riktlinjer för hur beslutet ska tillämpas i Sverige kommer senare. Dokumentet och brevet till biskoparna finns att läsa på svenska här.