Hoppa till innehåll

Ny och reviderad upplaga av "Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar"

Nu har en ny och reviderad upplaga av "Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar" blivit klar.

Den reviderade upplagan är kompletterad med ny kyrklig och statlig lagstiftning och behandlar även den alltmer omfattande digitaliseringen av barns liv vilket saknades i tidigare utgåvor. Den nya upplagan ersätter beredskapsplanen från 2010. 

Den nya versionen av beredskapsplanen finns att ladda ner här. Den kommer även att distribueras i en tryckt version.

BARNSKYDDSOMBUDET I MEDIA

Det senaste avsnittet av radioprogrammet "Människor och tro" i P1 handlade om den nyligen publicerade rapporten som visar omfattande övergrepp inom katolska kyrkan i Frankrike. I avsnittet medverkar bland andra stiftets barnskyddsombud d Björn Håkonsson som berättar om arbetet i den katolska kyrkan i Sverige för att förebygga övergrepp mot minderåriga. Programmet kan höras här.

All information om stiftets beredskapsarbete finns att hitta här.