Hoppa till innehåll

Möte i stiftets pastoralråd 13 mars - hör kardinalens katekes

Lördagen den 13 mars 2021 träffades Stockholms stifts Pastoralråd till överläggningar via zoom. På grund av pandemin är det andra gången som ledamöterna från alla våra församlingar, missioner och organisationer håller sitt riksomfattande möte digitalt.

Mötet inleddes med en inspirerande katekes från kardinal Arborelius som kan höras via en ljudfil här (ljudet startar efter ca 15 sekunder).

Därefter berättade kardinalen om att nya kyrkolokaler är på gång runt om i Sverige, att flera nya präster skall vigas i år och hur restriktioner kring pandemin drabbar gudstjänster och församlingslivet för alla åldrar.

Under plenum godkändes verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2020. Där togs också ett enhälligt beslut att protestera mot ett inslag i Melodifestivalen i SVT vilket upplevts som kränkande.

En sammanställning av lägesrapporter från församlingar och organisationer visar att de flesta nu har digitala möjligheter att sända mässor och på det sättet fortsätta undervisning av barn och ungdom. Men för gemenskapen i övrigt uppstår problem inte minst för äldre och ensamma.