Hoppa till innehåll

Apostolisk visitation i Köln

Den 26 maj 2021 anförtrodde påve Franciskus åt kardinal Anders Arborelius och biskop Johannes van den Hende (Rotterdam) uppgiften att hålla visitation i ärkestiftet Köln.

Syftet med denna apostoliska visitation är att tala med olika personer för att undersöka den pastorala situationen som nu råder i ärkestiftet och rapportera om detta till Rom.

Visitationen gäller inte den Synodala väg som nu har påbörjats i stiften i Tyskland. Den apostoliska visitationen gäller frågan hur stiftet har behandlat de klagomål som framförts om sexuella övergrepp som begåtts av präster och andra kyrkligt anställda.

Visitatorerna kommer inte att tala med media om den apostoliska visitationen och vad som där framkommer. Eventuell information om den apostoliska visitationen kommer att ges av den Heliga Stolen.