Hoppa till innehåll

S:ta Martas syskon S:ta Maria och S:t Lasaros har införts i kyrkans kalender den 27 juli

Marta, Maria och Lasaros var syskon. De tog emot Herren i sitt hem: Marta betjänade honom omsorgsfullt, Maria tog hängivet till sig hans ord, och med sina böner utverkade de att brodern Lasaros uppväcktes från de döda.

Den latinska kyrkans traditionella osäkerhet om Marias identitet - Magdalena som Kristus uppenbarade sig för efter hans uppståndelse, systern till Marta, den synderska vars synder Herren hade förlåtit - vilket resulterade i att Marta ensam infördes den 29 juli i det allmänna romerska kalendariet (27 juli i Stockholms katolska stifts kalender), har lösts i nyligen genomförda studier, vilket bekräftas i det nuvarande romerska martyrologiet, som också ihågkommer Maria och Lasaros på den dagen. Dessutom firas de tre syskonen redan i vissa kalendrar tillsammans.

Med tanke på det viktiga evangeliska vittnesbörd som de visade på genom att välkomna Herren Jesus i deras hem, lyssna på honom uppmärksamt och tro att han är uppståndelsen och livet, har påven Franciskus beslutat att den 29 juli i det allmänna romerska kalendariet  (27 juli i Stockholms katolska stifts kalender) inte bara skall firas som S:ta Martas obligatoriska minnesdag utan även hennes syskon S:ta Maria och S:t Lasaros skall firas på samma dag.

 

De liturgiska texter som skall användas den 27 juli och som ersätter det som nu står i Missalet och i Kyrkans dagliga bön på samma dag finns för nedladdning här.

 

Spirituality and Action - Mission San Luis Rey Parish